Takeuchi Serie 1...

Takeuchi TB108-Fahrantrieb-  Takeuchi TB125-Fahrantrieb-  Takeuchi TB128FR-Fahrantrieb-  Takeuchi TB135-Fahrantrieb- 
Takeuchi TB138FR-Fahrantrieb-  Takeuchi TB145-Fahrantrieb-  Takeuchi TB153FR-Fahrantrieb-  Takeuchi TB175-Fahrantrieb- 
Takeuchi TB180-Fahrantrieb-  Takeuchi TB1140-Fahrantrieb-